Geluidsoverlast

Fred Woudenberg van de GGD legt het in dit artikel goed uit: 'We beleven geluid allemaal op een andere manier. Daarom is het ook niet mogelijk om beleid en maatregelen geheel te vangen in dB(A)'s of d(B)C's. De geluidbeleving van mensen wordt door veel meer factoren bepaald dan door het geluidniveau.' Bron: Geluid

Geluidsoverlast van techno- en dancefestivals is lastig te duiden. Het enige dat we kunnen meten zijn de decibels. En die schieten tekort als het gaat over omwonenden die last hebben van de ultrabassen.

Bezoekers van techno- en dancefestivals zoeken een intense ervaring en willen helemaal kunnen opgaan in de muziek. Dat lukt niet als je de andere festivalgangers naast je hoort praten. En er wordt pas gedanst als alles wordt overstemd door de muziek. Opgepompte bassen helpen (enorm).

De ene mens is bovendien gevoeliger voor geluid dan de andere en de maximale hoeveelheid geluid die een persoon kan hebben verschilt dus ook. Verder zijn er ook veel verschillende soorten geluid.

Geluidsnormen

In de locatieprofielen die de gemeente heeft opgesteld worden twee verschillende geluidsnormen gehanteerd:

  • de maximaal toegstane geluidsbelasting op de gevels van de woningen van omwonenden
  • de geluidruimte die aangeeft hoeveel decibels er geproduceerd mag worden op het festivalterrein zelf

Geluidruimte op het festivalterrein

De geluidruimte op het festivalterrein zelf is een compromis tussen de wens van de festivalganger om op te kunnen gaan in de muziek en de kans op gehoorschade. Onderzoek wijst uit dat er bij de norm van 95-100 dB(A) die de gemeente hanteert in het nieuwe geluidsprofiel, al na ongeveer 10 minuten gehoorschade optreedt.

Hoe lang zal het nog duren totdat de overheid inziet dat zij bij het voorkomen van gehoorschade iets kunnen betekenen, net zoals met het rookverbod, en dat gehoorschade geen noodzakelijk kwaad is?

Veel festivalgangers gebruiken gehoorbescherming, maar lang niet iedereen. En de beschikbaer gehoorbescherming kan, met alle verschillende soorten geluid, nooit afdoende zijn.

Geluidsbelasting op de gevel

De geluidsbelasting op onze gevels is voor omwonenden de norm die telt. Deze is in het nieuwe geluidsprofiel van Amsterdam vastgesteld op 85 dB(C).

Amsterdam gaat ervan uit dat het nieuwe geluidsprofiel een enorme verbetering is. Maar dat wil niet zeggen dat de bewoners nu verlost zijn van het lawaai.

De dB(C) waarde is het meest geschikt bij geluid van hoog niveau (hard) en voor het meten van bastonen. En 85 dB(C) is nog altijd een hele hoop lawaai. Als die hoeveelheid geluid gedurende een korte periode tegen de gevel staat, is er niet veel aan de hand. Maar na een uur constant tussen de 70 en 85 dB(C) op de gevel begint het de gemiddelde bewoner al aardig aan te vliegen.

Kopjes beginnen soms al te rinkelen in de kast bij 80 - 85 dB(C) op de gevel, net als de ramen in de kozijnen.

Als het festival dan 11 uur duurt (en dat misschien zelfs 2 dagen achter elkaar) worden bewoners gek.

Oorspronkelijk ging het plan van de N1 kavel uit van 16 festivaldagen in de zomermaanden. Maar dat bleek niet haalbaar. In het onderzoeksrapport dat nu bij het college ligt wordt aangegeven dat er op N1 practisch gezien max 12 festivaldagen mogelijk zijn in 5 tot 6 festivals. Wat er ook in staat is het advies om rekening te houden met de reeds aanwezige festivals en te onderzoeken hoeveel festivals in totaal redelijkerwijs mogelijk zijn voor omwonenden van N1, Tuinen van West, Ruigoord en Spaarnwoude Houtrak. En rekening te houden met de reeds aanwezige geluidsdruk van Westpoort, vliegtuigen, verkeer en spoor.

Infrasone bassen

Eigenlijk hebben we hier te maken met infrasone bassen, dat is nog een graadje erger dan ultrabassen. En deze zijn onmisbaar voor de muziekbeleving van techno- en dancemuziek en belangrijk om het publiek aan het dansen te krijgen. Maar voor omwonenden kunnen deze bassen al bij 60-70 dB(C) op de gevel als storend worden ervaren, laat staan bassen met 85 dB(C) op de gevel en als het gedreun uren en uren aanhoudt. Bewoners worden letterlijk ziek en misselijk van die bassen.

In het plan van de N1 kavel vinden de festivals plaats in het weekend in de zomermaanden. Uitgerekend als bewoners buiten willen zitten worden zij naar binnen gejaagd door de ziekmakende ultrabassen. Dit kan de gemeente Amsterdam omwonenden van N1 in de buurgemeente niet aandoen!

Oproep aan Amsterdam (en alle gemeentes in Nederland)

Maak het doel van festivalorganisatoren om hun bezoekers een intense ervaring te bieden en aan het dansen te krijgen, niet het probleem van de omwonenden.

De overheid heeft het probleem van meeroken opgelost, nu nog het meeluisteren. Beide is bewezen ongezond.