Spaarnwoude Houtrak

Zie ons bezwaar tegen de vergunning van Awakenings 2022

Gevelnorm woonboten Zijkanaal F

In de nota Limburg die door de meeste gemeenten wordt gevolgd, is beschreven dat bij woningen met een lage gevelwering, en daar vallen de woonboten in Zijkanaal F onder, de grens van duldbaarheid 10 dB moet worden verlaagd tot 65 dB(A) invallend geluid op de gevel.

De meetresultaten van Awakenings 2018 laten zien dat er vanaf 19:15 uur (zaterdag) en 18:30 uur (zondag) sprake was van 65 dB(A) en hoger. Dat was met voor de woonboten gunstige wind, dus bij gelijkee geluiduitstoot en ongunstige wind, liggen de waarden nog hoger.

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied adviseert bij berekende waarden boven de 65 dB(A) bij woningen met een lage gevelwering financiële compensatie aan te bieden zodat bewoners de gelegenheid hebben tijdens het evenement ergens anders te verblijven.

Het hinder van de diepe bastonen wordt door de gemeente Haarlemmermeer niet meegenomen, terwijl de bassen de meeste overlast geven. Net als het beleid van de gemeente Haarlemmermeer is ook de nota Limburg op dit gebied verouderd want worden de laag frequente tonen niet meegenomen.

De gemeente Haarlemmermeer past meteocorrectie toe bij dance-evenementen. Dat houdt in dat als bij een woning met meewind 65 dB(A) wordt gemeten er 5 dB in mindering mag worden gebracht. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied adviseert in Amsterdam om vanwege de potentieel onduldbare overlast ook bij meewind niet meer dan 65 dB(A) op de gevel toe te staan bij woningen met slechte akoestische isolatie.

De berekende waarde van 60 dB(A) bij de woonboten zou daarom de grens moeten zijn voor de evenementen. Dat betekent minder luid óf financiële compensatie aanbieden aan de bewoners van de woonboten in Zijkanaal F zodat deze de gelegenheid hebben tijdens het evenement ergens anders te verblijven.

Awakenings

De open air versie van Awakenings vierde in 2020 haar 20-jarig jubileum in Spaarnwoude. Qua volume is dit 100% technofestival het luidste festival dat in de omgeving plaatsvindt. Ter vergelijking: Amsterdam heeft een max FoH-norm (Front of House, 25 meter vanaf het podium) van 100 dB(A), de Haarlemmermeer staat 103 dB(A) toe. Amsterdam beperkt de bastonen op de omliggende woningen met een max gevelnorm van 85 dB(C) terwijl de Haarlemmermeer alleen de middentonen normeert met 70 dB(A). De bassen hebben bij Awakenings dus vrij spel. Awakenings duurt twee dagen en vindt in de regel plaats in het laatste weekend in juni

Awakenings heeft met 40.000 bezoekers per dag haar max bereikt. Vandaar de wens voor verdere groei met een derde dag of een camping. In 2020 zal dit niet lukken vanwege de beperkte capaciteit van de politie.

Dit is goed nieuws voor de omwonenden. Veel bewoners verdragen het festivallawaai van Awakenings de laatste jaren niet meer.

In 2020 en 2021 heeft Awakenings door de coronamaatregelen niet kunnen plaatsvinden.

Wooferland

Vergeleken met Awakenings is Wooferland een schattig festival. Kleiner en minder hard, hoewel het in de loop der tijd ook met de tijd meegegroeid is wat betreft geluid. Wooferland vindt altijd rond half augustus plaats en duurt 1 dag. In 2020 en 2021 heeft ook Wooferland niet kunnen plaatsvinden door de coronamaatregelen.

Spaarnwoude Houtrak

Spaarnwoude Houtrak is een mooi aangelegd park in het recreatiegebied Spaarnwoude aan de rand van Halfweg. Je kunt er heerlijk wandelen, sporten en picknicken. Behalve in de zomer, als er dance-evenementen plaatsvinden. Dan is een groot deel van het park als het tegenzit zomaar 6 weken of zelfs langer afgesloten voor publiek. Na afloop is het park gehavend. Afhankelijk van het weer is het deel waar het festival plaatsvond de rest van het seizoen veranderd een dorre, kale vlakte of een grote modderpoel. Vaak wordt dit pas in oktober hersteld. Als het park vervolgens in het voorjaar weer vol goede moed uitgroeit, is het al bijna weer tijd voor het volgende festival.