Over GEEN N1

Wij van GEEN N1 maakten ons aanvankelijk alleen sterk tegen een festivalterrein op de N1 kavel. Toen bleek dat er op vergelijkbare afstand in Tuinen van West op de Polderheuvel onder valse voorwendselen vergelijkbare dancefestivals werden gehouden, gingen we ons ook tegen die geluidsoverlast verweren. Ruigoord plaatste zich op 21 juni 2018 onverwacht - na een jaar van afwezigheid - op de kaart met het Solstice festival, dat zichzelf een verlengde eindtijd had toegekend (met nachtelijke bassen). Dit was in strijd met het beleid en werd desondanks in 2019 door de burgemeester bekrachtigd in een besluit op de bezwaren die wij hiertegen hadden ingediend.

Dit alles betekende de afgelopen periode hard werken en onderzoeken hoe het zit met dancefestivals en decibellen en geluidsoverlast. Dat alleen al was een hele kluif. Maar we wilden ook wel weten hoe het zover heeft kunnen komen dat gemeenten er zomaar vanuit gaan dat iedereen dancefestivals wil en dat alles daarvoor lijkt te moeten wijken. Zoals de wens van bewoners die niet nog meer geluidsoverlast willen, de gevolgen van gehoorschade, de veiligheid in Westpoort, de bereikbaarheid voor omwonenden van hun woningen en de schade voor de natuur en het milieu rondom de festivalterreinen.

Bestuur

Ons bestuur telt vijf bestuursleden:

  • Frances de Waal (voorzitter en secretaris, woont in Halfweg)
  • Leo Kranenburg (penningmeester, tevens bestuurslid dorpsraad Zwanenburg-Halfweg, woont in Halfweg)
  • Hans Lalk (bestuurslid, woont in Nauerna)
  • Mireille de Ridder (bestuurslid, woont aan de Osdorperweg in Amsterdam )
  • Dennis Zandvliet (bestuurslid, woont in Buurt 10 in Amsterdam)

Wij streven naar 7 bestuursleden. Dus meld je vooral aan op info@geenn1.nl als je ons bestuur wilt versterken!