Halfweg en omgeving

kaart van Halfweg en omgeving met de bronnen van de aanwezige geluidsoverlast

Halfweg/Zwanenburg

Halfweg en Zwanenburg vormen een dubbeldorp dat te maken heeft met extreem veel geluidsoverlast en de negatieve gevolgen daarvan voor het welzijn van de bewoners:

  • Vliegtuiglawaai (Lden 56-61) met aan beide kanten van het dorp een start/landingsbaan waarvan een dwars over de woningen en een vlak naast de woningen;
  • Een spoorbaan en een snelweg dwars door het dorp;
  • Twee snelwegen aan weerzijden van het dorp;
  • Een tot het maximum opgehoogde geluidswaarde bij de woningen vanwege het naastgelegen industriegebied Westpoort;
  • De dance-evenementen in Spaarnwoude-Houtrak, Tuinen van West, N1 (Havenpark) en Ruigoord. De gemeenten Amsterdam en Haarlemmermeer geven gezamenlijk ruimte aan in totaal 18 evenementdagen in het festivalseizoen op de genoemde locaties. Bij ongunstige wind kunnen we ook meegenieten van het festivallawaai uit Vijfhuizen en Velsen;
  • Een overbelaste infrastructuur met Sugar City en het Outlet Center.

Hoewel de overheid werkt aan wetgeving waarin de totale geluidsoverlast beoordeeld wordt, hebben de bewoners van Halfweg/Zwanenburg daar op dit moment helemaal niets aan. Integendeel. Voorlopig wordt de geluidsoverlast van iedere geluidsbron door de verantwoordelijke partij nog geheel op zichzelf en los van de overige reeds aanwezige geluidshinder beoordeeld. Het is een feit dat de bewoners hier in Halfweg en omgeving wat betreft geluidsoverlast aan hun taks zitten. Ieder festival in de (directe) omgeving erbij is er één teveel.

Ook wat de luchtverontreiniging betreft, die samengaat met alle hierboven genoemde activiteiten, zit de omgeving aan zijn taks. En (grootschalige) festival produceren veel extra fijnstof.

Halfweg

Geluid wordt gedragen over water. Hierdoor blijft de hoeveelheid geluid zo goed als gelijk over het grote afstanden. Dit is een belangrijk aspect om rekening mee te houden bij de geluidsoverlast van de dance-evenementen op de N1 kavel. De woonwijk Groote Braak in Halfweg-Noord met ca. 250 woningen direct grenzend aan het Zijkanaal F en de Groote Braak, en Halfweg-Zuid met circa 50 woningen aan de kant van de Groote Braak, zullen overlast hebben van de luide bastonen.

Woonboten Zijkanaal F

Diezelfde ziekmakende bassen worden door het water gedragen richting de 56 (legale) woonboten die hier al sinds de vijftiger jaren liggen. Bovendien hebben woonboten vanwege hun lichte bouw geen mogelijkheid voor geluidsisolatie zoals stenen huizen dat wel hebben.

Woonwagenlocatie Wethouder van Essenweg

De woonwagenlocatie bevindt zich al ruim 24 jaar binnen de gemeentegrens van Amsterdam aan de Wethouder van Essenweg met 8 gezinnen in evenzoveel woonwagens. Voor de bewoners is het Awakenings festival in Spaarnwoude op 1300 meter afstand al een nachtmerrie, maar het N1 festivalterrein ligt met 200 meter afstand nog dichterbij. Die 200 meter tussen festival en woonwagens bestaan vooral uit water, waardoor de geluidsoverlast niet of nauwelijks zal afnemen. Het festivalterrein op de N1 kavel maakt hun woonplek onleefbaar. En Amsterdam heeft dat inmiddels erkend. Ook voor woonwagens geldt dat er vanwege de lichte bouw geen mogelijkheid is voor geluidsisolatie zoals stenen huizen dat wel hebben.

Het boezemgemaal aan de Wethouder van Essenweg

Direct naast het gemaal bevinden zich 2 woningen. Ook deze liggen binnen de gemeentegrens van Amsterdam. De afstand tussen de woningen en het festivalterrein beslaat ook slechts 200 meter bestaand uit voornamelijk water, waardoor dus geen (enkele) afname is van de hoeveelheid decibels die hun kant op komt vanaf het festivalterrein.

Tuinpark de Groote Braak

Ook Tuinpark de Groote Braak ligt, met 400 huisjes, binnen de gemeentegrens van Amsterdam. Zij hebben daar 4 jaar geleden de A5 in de achtertuin gekregen. Waar eerst natuur was, is nu een drukke snelweg. Hier mocht vanwege de uitstoot van fijnstof maximaal 80km per uur gereden worden, maar de overheid heeft dat vrij snel na ingebruikname van de weg stilletjes opgehoogd naar 100km per uur. Wat natuurlijk ook gevolgen heeft voor de hoeveel geluid die wordt veroorzaakt. En gevolgen voor het aantal auto's dat kiest voor deze weg, mensen rijden liever 100 dan 80km per uur. Van de compensatiegelden van Rijkswaterstaat voor het verwijderen van bomen rond het park voor de aanleg van deze snelweg is door de gemeente Amsterdam het Fluisterbos aangelegd. Het tuinpark kreeg toen geen enkele compensatie om de geluidshinder te reduceren.

In Tuinpark de Groote Braak (op 500 meter afstand van het festivalterrein) komen de leden de drukte en het lawaai van Amsterdam ontvluchten voor ontspanning en rust. Dat doen ze vooral in de weekenden. Dat zal als het plan van het festivalterrein doorgaat gedurende een voorlopig nog onbekend aantal weekenden (in waarschijnlijk precies de periode dat de leden daar verblijven: voorjaar, zomer, najaar) niet mogelijk zijn door de geluidsoverlast.

Droompark Spaarnwoude

In Spaarnwoude (op 1.1 km afstand van het nieuwe festivalterrein) is de laatste paar jaar een compleet nieuw recreatiepark ontwikkeld met 280 chalets die zowel privé worden gebruikt maar ook bedoeld zijn voor de verhuur. Hier zullen in de toekomst een voorlopig omnbekend aantal weekenden per jaar de chalets onbewoonbaar zijn en zal in die periodes de verhuur onmogelijk worden met een dancefestival naast de deur. Als het plan van de gemeente voor het festivalterrein doorgaat heeft dit dus enorme gevolgen voor de bezetting van het park. De gemeente Amsterdam heeft hen, evenmin als de andere hier genoemde partijen, niet geïnformeerd over het voorgenomen festivalterrein, terwijl dit dus betekent dat hun chalets in die periode onbewoonbaar en niet verhuurbaar zullen zijn.

Hoe het festivalseizoen 2019 voor ons uitpakte