Nieuws

Alle nieuwsitems openen in (één en hetzelfde) nieuwe venster

26 september 2020 - Bewoners doen verslag:

4 september 2020 - Zienswijze van GEEN N1 over de plannen voor de Polderheuvel en Ruigoord met een recente aanvulling

20 augustus 2020 - Onze flyer over de (concept)locatieprofielen van de Polderheuvel en Ruigoord

27 juli 2020 - De nieuwe locatieprofielen van het evenementenbeleid voor 2021 zijn gepubliceerd.

Onze protesten hebben geholpen (mede) waardoor het N1-terrein geen evenemententerrein is geworden en geen onderdeel uitmaakt van het evenementenbeleid zoals het college in maart 2019 heeft besloten.

10 augustus 2020 - Petitie aan de Tweede Kamer van Stop openlucht-evenementen met versterkte muziek

8 augustus 2020 - De zitting van ons beroep tegen het besluit op bezwaar van Amsterdam inzake Georgie's Wintergarten in Ruigoord in 2019, vindt plaats op 25 augustus om 11:00 uur, zonder publiek. Alle partijen mogen met slechts 2 personen aanwezig zijn in verband met de coronaregels. Erik Roelofsen van NSG zal ons tijdens de zitting als deskundige bijstaan.

Update 17 augustus: zitting is verdaagd, nieuwe datum volgt

1 juli 2020 - Nieuwe voortgangsbrief!

13 mei 2020 - Onze zienswijze ingediend over ontwerp Actieplan Geluid 2020-2023 (PDF, 1,3 MB) van Amsterdam. Met op 9 oktober 2020 de Nota van beantwoording (zie punt 4.3)

11 mei 2020 - Ook ons bezwaar tegen Chin Chin Fest 2018 op de polderheuvel is nu gegrond verklaard

30 maart - Ons raadsadres over het schrappen van de restrictie 'geen dance-evenementen' in het locatieprofiel van de Polderheuvel met een nadere toelichting en een overzicht van alle impactvolle dance-evenementen in de openbare ruimte van Amsterdam in 2018 en 2019 waaruit blijkt dat er helemaal geen sprake is van een daling van het aantal evenementen. Er zijn door Amsterdam 13 impactvolle dance-evenementen (met 17 festivaldagen) niet meegenomen. Er is sprake van groei.

3 maart - Ons beroep op het besluit op ons bezwaar tegen de vergunning van Chin Chin Fest 2018, is gegrond verklaard. Amsterdam heeft de eiseres ten onrechte niet ontvankelijk verklaard. Zij woont in Halfweg op 1,8 km afstand en kan 75 - 80 dB(C) op haar gevel verwachten tijdens de dancefestivals op de Polderheuvel. Dat is hinder van enige betekenis en maakt haar belanghebbend. Dus Amsterdam moet haar bezwaar behandelen. Dat inmiddels op 11 mei 2020 ook gegrond is verklaard.

12 februari - Goed nieuws! Motie om locatieprofielen voortaan ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad heeft het gehaald!

5 februari - Verslag informatiebijeenkomst Polderheuvel

30 januari - Inspraak van GEEN N1 bij de vergadering van de raadscommissie Algemene Zaken van Amsterdam

21 januari - Evaluatie over de uitzonderingen op de locatieprofielen waarin de Polderheuvel schittert door afwezigheid

9 januari - Derde dag en camping Awakenings gaan niet door vanwege capaciteitstekort bij de politie! Meer over Awakenings

19 december - De nieuwe plannen van Amsterdam voor 2020 zijn bekend: in 2020 gaat N1 gewoon door en vanaf 2020 worden de onrechtmatige dance-evenementen van de afgelopen 2 jaar op de Polderheuvel, gelegitimeerd. Zo lost Amsterdam de zaken op.

16 en 18 december - Dance-evenementen in Tuinen van West onrechtmatig vergund! Dit blijkt uit de besluiten op de bezwaren tegen Het Amsterdams Verbond en Komm Schon Alter en Chin Chin Fest (besluit van 27 januari 2020)

2 december - Manifest van GEEN N1 en geluidsdeskundige Chris Nierop:

'Van muziekfestival naar buurtfestival - voor een leefbare woonomgeving rondom de Polderheuvel'

Een reconstructie en een (toekomst)visie: wat is er wél mogelijk?

2 december - Bewonersbijeenkomst in Tuinen van West, waar het dagelijks bestuur van Nieuw-West aangaf dat zij streven naar geen dance-evenementen meer na 2020 op de Polderheuvel en waar het Stedelijk Evenementenbureau zich stilhoudt over de plannen om dance-evenementen vanaf 2020 gewoon toe te staan.

december - Amsterdam besluit dat het eerder genomen collegebesluit gehandhaafd blijft. Helaas wordt er vervolgens door het Stedelijk Evenementenbureau alles aan gedaan om voor 2020... Lees verder

Zie ook het overzicht van het festivalseizoen 2019 van GEEN N1. En dan is er ook nog ons overzicht van de pilotfestivals die in 2018 zijn gehouden in het kader van het onderzoek naar de geschiktheid van N1 als evenemententerrein.

Belangrijke uitspraak RvS: Geluidniveau binnen moet onderzocht zijn

Het eindrapport van het onderzoek naar de geschiktheid van N1 als festivaltarrein maakt het allemaal goed duidelijk

Artikel van ing. C.A. Nierop over het Amsterdamse geluidbeleid

Onze aanbevelingen voor de vergunningverlening van dancefestivals in Amsterdam

Onze aanbevelingen voor het Amsterdams geluidbeleid (en alle grootschalige open air techno- en dancefestivals in het land)

Dancefestivals - Waarom zo veel en zo luid? Pamflet van GEEN N1 dat pleit voor nader onderzoek naar de hinder en gezondheidsrisico’s van evenementenlawaai