Nieuws

12 februari - Goed nieuws! Motie om locatieprofielen voortaan ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad heeft het gehaald!

30 januari - Inspraak van GEEN N1 bij de vergadering van de raadscommissie Algemene Zaken van Amsterdam

21 januari - Evaluatie over de uitzonderingen op de locatieprofielen waarin de Polderheuvel schittert door afwezigheid

9 januari - Derde dag en camping Awakenings gaan niet door vanwege capaciteitstekort bij de politie! Meer over Awakenings

19 december - De nieuwe plannen van Amsterdam voor 2020 zijn bekend: in 2020 gaat N1 gewoon door en vanaf 2020 worden de onrechtmatige dance-evenementen van de afgelopen 2 jaar op de Polderheuvel, gelegitimeerd. Zo lost Amsterdam de zaken op.

16 en 18 december - Dance-evenementen in Tuinen van West onrechtmatig vergund! Dit blijkt uit de besluiten op de bezwaren tegen Het Amsterdams Verbond en Komm Schon Alter en Chin Chin Fest (besluit van 27 januari 2020)

2 december - Manifest van GEEN N1 en geluidsdeskundige Chris Nierop:

'Van muziekfestival naar buurtfestival - voor een leefbare woonomgeving rondom de Polderheuvel'

Een reconstructie en een (toekomst)visie: wat is er wél mogelijk?

Op 2 december jl. heeft een bewonersbijeenkomst in Tuinen van West plaatsgevonden, waar het dagelijks bestuur van Nieuw-West aangaf dat zij streven naar geen dance-evenementen meer na 2020 op de Polderheuvel en waar het Stedelijk Evenementenbureau zich stilhoudt over de plannen om dance-evenementen vanaf 2020 gewoon toe te staan.

Ons beroep op het besluit op ons bezwaar tegen de vergunning van Chin Chin Fest 2018, heeft 23 januari plaatsgevonden. Uitspraak binnen 6 weken.

In december 2019 heeft Amsterdam besloten dat het eerder genomen collegebesluit gehandhaafd blijft. Helaas wordt er vervolgens door het Stedelijk Evenementenbureau alles aan gedaan om voor 2020... Lees verder

Zie ook het overzicht van het festivalseizoen 2019 van GEEN N1. En dan is er ook nog ons overzicht van de pilotfestivals die in 2018 zijn gehouden in het kader van het onderzoek naar de geschiktheid van N1 als evenemententerrein.

Belangrijke uitspraak RvS: Geluidniveau binnen moet onderzocht zijn

Het eindrapport van het onderzoek naar de geschiktheid van N1 als festivaltarrein maakt het allemaal goed duidelijk

Artikel van ing. C.A. Nierop over het Amsterdamse geluidbeleid

Onze aanbevelingen voor de vergunningverlening van dancefestivals in Amsterdam

Onze aanbevelingen voor het Amsterdams geluidbeleid (en alle grootschalige open air techno- en dancefestivals in het land)

Dancefestivals - Waarom zo veel en zo luid? Pamflet van GEEN N1 dat pleit voor nader onderzoek naar de hinder en gezondheidsrisico’s van evenementenlawaai