Nieuws

De bassen van zaterdagavond 3 november komen van Tree Fest op Tuinen van West. Overlast kan je melden op telefoonnummer 14-020

Onze notitie over Dockyard zaterdag 20 oktober 2018 op N1

Het eindrapport van het onderzoek naar de geschiktheid van N1 als festivaltarrein is afgerond. Lees meer

Dockyard

Op zaterdag 20 oktober vond Dockyard plaats op N1. Een aantal feiten op een rijtje:

In conflict met het advies in het eindrapport van het onderzoek

 • Het onderzoek wijst uit dat N1 maximaal tussen de 10.000 en 15.000 bezoekers aan kan. Dockyard krijgt er 17.000.
 • Tijdens de pilot is besloten parkeren van auto’s en fietsen op de noordelijke helft van het N1-terreinaf te handelen. Dit biedt ruimte voor een aantal auto's dat overeenkomt met 10.000 - 15.000 bezoekers. Dockyard heeft echter een deel van deze parkeerruimte in gebruik voor twee festivaltenten. Terwijl het zuidelijk deel van het terrein daarvoor is aangewezen in het eindrapport.
 • Advies uit het eindrapport is om het gebied ten westen van het terrein voor wat betreft mobiliteit volledig te ontzien. Er is ons echter aangegeven dat er vanwege het dreigende tekort aan parkeerplaatsen tijdens Dockyard een overloop gereserveerd wordt voor parkeren op het oude evenemententerrein van het park aan de Wethouder van Essenweg. Dockyard maakt bovendien gebruik van een fietsroute langs de westzijde van N1.
 • Het rapport geeft het volgende aan op advies van de omgevingsdienst: ‘gezien de minimale isolatie en als gevolg daarvan hoge geluidsniveau binnen de woonwagens tijdens de festivals, adviseren wij daarnaast om bij deze locatie geen meteocorrectie toe te passen.’ Diezelfde omgevingsdienst staat meteocorrectie bij oostenwind (richting de woonwagens) voor Dockyard gewoon toe.

In conflict met het nieuwe evenementenbeleid

 • Dockyard is het vierde festival dat dit jaar plaatsvindt op N1. Het beleid geeft een maximum aan van 3 festivals per jaar per locatie. Met een locatieprofiel kan hiervan worden afgeweken. Maar N1 heeft geen locatieprofiel.
 • De vergunningaanvraag is pas dit voorjaar gedaan. Het beleid geeft aan dat deze uiterlijk in december het voorgaande jaar ingediend moet zijn.
 • Omwonenden zijn pas een week voor het festival geïnformeerd terwijl het beleid aangeeft dat ‘een goede communicatie over de evenementen van groot belang is. Door goed en tijdig te informeren kunnen mensen rekening houden met te verwachten overlast en eventueel hun plannen daarop aanpassen.’

De vergunningverlening

 • Geheel in strijd met de regels van een correcte vergunningverlening, is de vergunning voor een festival op N1 wederom op het laatste moment verleend. In het geval van Dockyard was dat voor de evenementenvergunning een week voor het festival en voor de omgevingsvergunning zelfs drie dagen voor het festival. Bezwaar maken tegen deze vergunningen heeft weinig zin op zo'n korte termijn voor het festival. Belanghebbenden krijgen zo geen redelijke kans om zich te laten horen. De enige mogelijkheid die rest is de stap naar de rechter.
 • Er wordt door de vergunningverlener selectief geshopt in het eindrapport, waarmee een vierde festival op N1 wordt gelegitimeerd.

Verder staan er twee flinke fouten in de vergunning waaruit blijkt hoe onzorgvuldig deze is opgesteld. Of hoe een dergelijke vergunningverlening in strijd is met de mogelijkheden (of beschikbare tijd) die het ambtelijk apparaat heeft voor het grote aantal dancefestivals die in Amsterdam plaatsvinden:

 • De podiumrichting (dus ook de richting van het geluid) in de vergunning staat onjuist aangegeven en moet zijn oost-noordoost. Gelukkig staan de podia op het veld wel de juiste richting op. Maar dat is dus in strijd met de vergunning.
 • Er wordt in de vergunning aangegeven dat er geen locatieprofiel is voor N1 maar tegelijk ook 'mag conform het geldende locatieprofiel een meteocorrectie worden toegepast van 3 dB' op N1. Dat laatste klopt niet. Maar op basis hiervan wordt de eerder genoemde meteocorrectie dus wel verleend.

Alles bij elkaar reden genoeg om als omwonende heel erg boos te worden. Echter, we hebben gegronde redenen om dit als laatste stuiptrekking te zien van N1 als festivalterrein. Dockyard heeft de zaken altijd goed op orde en heeft daardoor een hoge gunfactor bij de gemeente. En wie kon vorig jaar voorzien dat er voor meteocorrectie een negatief advies zou komen? Of dat een relatief laag bezoekersaantal van 17.000 uitgesloten zou zijn op N1? Of dat een festivalterrein op N1 inderdaad niet zo'n goed idee zou kunnen zijn?

Wij zijn niet blij met de gang van zaken waardoor Dockyard nu op N1 plaatsvindt maar als dit laat zien dat er alleen gedraaid kan worden door belangrijke onderdelen van het goed onderbouwde advies van het onderzoek te negeren, structureel uitzonderingen te maken op de regels van het nieuwe evenementenbeleid en met een onzorgvuldige en late vergunningverlening, dan zien we dit als een extra bevestiging dat N1 niet geschikt is als festivalterrein voor grootschalige dancefestivals in Amsterdam.

De zin van overlast melden

Overlast die niet gemeld wordt bestaat niet. Zo simpel is het. Meld het daarom als je last hebt van festivallawaai of als je bijvoorbeeld je eigen huis niet kunt bereiken doordat er een opstopping is met festivalbezoekers.

Wat we ervaren als geluidsoverlast is heel persoonlijk, het is wetenschappelijk bewezen dat de één nergens last van heeft en de ander in dezelfde omstandigheden gillend gek wordt van hetzelfde lawaai. Daarom telt jouw overlast en niet de norm die de overheid stelt. De overheid moet (en wil) juist horen wat jouw beleving is.

Je zult een antwoord krijgen op jouw melding waarin staat dat alles volgens de norm is. Niets van aantrekken, gewoon volgende keer bij overlast weer melden. Want jouw melding komt wel in de statistieken. En niet jij moet je aanpassen maar de overheid moet bij meer klachten de norm aanpassen. Zolang er geen meldingen van overlast worden geregistreerd is er geen overlast. En wordt dat tegen onze actie gebruikt.

En ben je recent hier komen wonen en wist je vooraf van het festivalllawaai? Tenzij je in in een tentje in de Bretten woont zal je huis de bestemming wonen hebben. Dus als jij als bewoner last hebt van het lawaai is het goed om de overheid daarover te informeren (en dat geldt overigens ook voor vliegtuiglawaai).

Overlast melden op 14-020

De laatste tijd zijn er diverse meldingen van bewoners over overlast van festivallawaai uit Amsterdam gedaan. Dat kan op de website van Amsterdam en telefonisch op 14-020. Uit de meldingen blijkt dat er veel misgaat bij het verwerken hiervan en dan met name met de adressen. Dat resulteert in Straatnaam: Zijkanaal H-weg, Buurt: Noorder IJplas, Buurtcombinatie: Oostzanerwerf en Stadsdeel: Noord. Hilarisch natuurlijk maar ook heel onpraktisch.

Om te zorgen dat onze meldingen op een correctie manier in de statistieken komen en dat handhavers niet in Amsterdam Noord gaan zoeken naar de veroorzaker van onze overlast (werkelijk gebeurd) heben wij een paar tips:

 1. Begin je melding met de mededeling dat je uit de buurgemeente Haarlemmerliede belt. Als het goed is gebruiken ze dan een ander, eenvoudiger formulier. Mochten ze weigeren om een melding van een andere gemeente aan te nemen, leg dan uit dat je een bewonersbrief hebt ontvangen met het 14-020 nummer erin voor meldingen bij overlast.
 2. Ze beginnen altijd met de vraag wie de overlast veroorzaakt, hier volgen de juiste gegevens die je het beste op deze manier kunt verstrekken:
 • Veroorzaker: Dockyard festival
 • Adres: N1 kavel, Wethouder van Essenweg 1
 • Toelichting: gelegen tussen de Westpoortweg, Dortmuiden, de Wethouder van Essenweg en het aangrenzende zijkanaal F
 • Stadsdeel: Nieuw-West

Dus het eerste adres dat ze vragen is in de regel dat van de veroorzaker en niet jouw eigen adres. En daar zijn ze niet duidelijk over, waardoor dat mis gaat. Daarna volgt jouw adres, dat zou probleemloos moeten gaan als ze bij stap 1 het juiste formulier hebben gebruikt.

Als je na 23:00 uur naar 14-020 belt, wordt je doorverbonden met de politie. Als je wilt dat jouw melding in de statistieken wordt opgenomen zal je de volgende dag moeten terugbellen naar 14-020 om deze alsnog door te geven.

Andere variatie is dat ze bij de meldpost aangeven dat de overlast bij hun bekend is, dat ze eraan werken en je vervolgens bedanken voor de melding en een fijne dag wensen. Zonder je gegevens te noteren. Je melding wordt dan ook niet meegenomen in de statistieken. Als je wel wilt dat deze wordt meegenomen dan zal je dat in dit geval dus duidelijk moeten aangeven.

Over GEEN N1

Wij van GEEN N1 maken ons sterk tegen een festivalterrein op de N1 kavel. Dat betekende de afgelopen maanden hard werken aan onze zienswijze en onderzoeken hoe het zit met dancefestivals en decibellen en geluidsoverlast. Dat alleen al was een hele kluif. Maar we wilden ook wel weten hoe het zover heeft kunnen komen dat gemeenten er zomaar vanuit gaan dat iedereen dancefestivals wil en dat alles daarvoor lijkt te moeten wijken. Zoals de wens van bewoners die niet nog meer geluidsoverlast willen, de gevolgen van gehoorschade, de veiligheid in Westpoort evenals de investeringen van de afgelopen jaren in de natuur en het milieu rondom het festivalterrein.

Inspraak van GEEN N1 in de raadscommissievergadering Algemene zaken op 05/10/17

Als u deze video geheel afspeelt downloadt u 220 MB. Download hier de tekst van de inspraak

Artikel van ing. C.A. Nierop over het Amsterdamse geluidbeleid

Onze aanbevelingen voor het Amsterdams geluidbeleid (en alle grootschalige open air techno- en dancefestivals in het land)

Dancefestivals - Waarom zo veel en zo luid? Pamflet van GEEN N1 dat pleit voor nader onderzoek naar de hinder en gezondheidsrisico’s van evenementenlawaai