Ruigoord

Op Ruigoord vinden al meer dan 40 jaar muziekevenementen plaats, die vaak ook ’s nachts doorgaan. De laatste jaren betreft dat ook muziek met bassen. Deze overlast is niet vergelijkbaar met die van de tientallen jaren daarvoor. De bassen reiken verder en verstoren de nachtrust, zeker als er verder weinig omgevingsgeluid is. Desondanks wordt op basis van de evenementen in het verleden wel een verlengde eindtijd na 23:00 uur vergund.

In het huidige beleid staat:Evenementen met een dance-achtig muziekprofiel worden op voorhand uitgesloten van de ruimere eindtijd vanwege de continue aard en de mate van de belasting’. Het is onbegrijpelijk voor omwonenden dat er voor de muziekevenementen op Ruigoord desondanks vergunningen worden verleend met een eindtijd na 23:00 uur.

Na 23:00 uur geldt er dan een nachtnorm die 70 dB(C) toestaat op de nabij gelegen woningen. Amsterdam geeft aan dat hiervan geen onevenredige belasting voor de omgeving wordt verwacht. Het is niet duidelijk waarop dit is gebaseerd. De voorzieningenrechter heeft afgelopen zomer de uitspraak gedaan dat het niet voldoende zeker is dat bij een geluidsniveau van 50 dB(C) gedurende de nacht in de woningen, geen slaapverstoring zal optreden.

Meer hierover in ons raadsadres bij de Voortgangsbrief Evenementen van 17 december 2019 en de daarbij horende bijlage over Ruigoord met de details over de verlengde eindtijd en de nachtnorm.