Dancefestivals - maatschappelijk belang of niet?

Evenementen met maatschappelijk belang

Het nieuwe evenementenbeleid van Amsterdam gaat uit van de gedachte dat evenementen bij de stad horen. Dus als je in de stad woont dan mag je verwachten dat je te maken krijgt met evenementen. Sterker nog, veel mensen in de stad houden van evenementen. Maar de eerste gedachte is dat daar straatfeesten en kermissen mee bedoeld worden, en Koningsdag, Pride, Sail en Amsterdam City Swim. Evenementen toegankelijk voor iedereen.

Dance industrie

In de zeventiger jaren was de opkomst van de discofeesten van Eddy de Clercq (waar de woordvoerder van GEEN N1 destijds met veel plezier aan deelnam), die pasten toen in de Brakke Grond. De huidige dancefestivals zijn eigenlijk de discofeesten van toen. Alleen groter, veel groter, zowel in het aantal bezoekers als in aantal keren dat ze gehouden worden en dan bij voorkeur in de open lucht. Het is inmiddels een industrie. En zo groot dat deze festivals niet eens meer in de stad passen want het geluid dat nodig is voor zoveel bezoekers is harder dan het nieuwe geluidbeleid in de stad toestaat. Er zijn dus grenzen aan wat je van bewoners kunt vragen. Maar het gemeentebestuur houdt vol dat ook dancefestivals bij de stad horen.

Hun legitimatie is dat de grootschalige commerciële open air dancefestivals per jaar toch wel heel veel bezoekers trekken. Er is vraag naar dus moeten deze wel gefaciliteerd worden. Veel mensen willen overigens ook graag roken maar dat wordt desondanks door de overheid flink beperkt. Beide zijn bewezen schadelijk voor de gezondheid.

Maar goed, de gemeente meende de oplossing voor de voortgang van de dancefestivals te vinden in het buitengebied waar minder mensen wonen. Het oog viel op het N1 terrein in Westpoort. Oorspronkelijke ambitie daar was festivals met >50.000 bezoekers. Maar Amsterdam kende nog helemaal geen open air dancefestivals met 50.000 bezoekers. Hier is dus niet alleen sprake van verplaatsing van bestaande festivals, maar faciliteren van nog meer groei omdat daar blijkbaar behoefte aan is. Een behoefte die bestaat bij de branche, niet bij de inwoners van Amsterdam

Dancefestivals in het buitengebied

Meer festivalbezoekers betekent meer uitstoot van geluid in de omgeving. Doordat de woningen in het buitengebied verder weg van het festival zouden liggen was de verwachting van Amsterdam dat hier meer geluid mogelijk zou zijn dan in de stad. Maar wat betekent dit in de praktijk? Het lijkt erop dat daar niet heel goed over is nagedacht. Want als het principe van het nieuwe geluidbeleid wordt toegepast op het buitengebied en de dichtsbijzijnde woning zich op 1000 meter bevindt, dan zou op die plek de gevelnorm van 85 dB(C) gelden. Inderdaad aanmerkelijk verder weg dan de gemiddelde dichtstbij gelegen woning in Amsterdam. Goed voor festivalorganisatoren moet Amsterdam hebben gedacht, want dan kunnen in het buitengebied de echt grote festivals plaatsvinden.

Maar wat betekent dat voor de omgeving? Het geluid verplaatst zich -vaak ongehinderd door obstakels- in een waaiervorm vanaf de bron. Hoe verder weg de geluidsnorm van 85 dB(C) komt te liggen hoe groter (en breder) het gebied is dat de geluidsoverlast te verduren krijgt. Op grote afstand zullen dat vooral de infrasone bassen zijn, de midden en hoge tonen zijn dan al opgelost. En die bassen stoppen niet, die gaan steeds breder uitwaaierend door naar het achterland, wat overlast betekent voor een nog veel groter gebied.

Waar we het over hebben is een buitengebied waar mensen wonen, waar bewoners uit de stad recreëren in het groen, waar beschermde natuurgebieden zijn, waar beschermde dieren huizen. Een invloedsgebied dat zich met meewind zomaar 25 kilometer of meer vanaf het festivalterrein kan uitstrekken.

De geluidsnorm

De norm loskoppelen van de dichtstbijzijnde woning scheelt voor de omgeving. Dit wordt al gedaan bij de Tuinen van West, daar ligt de maximale gevelnorm op 250 meter vanaf de bron, ongeacht of zich daar een woning bevindt. De waaier van geluid zal op deze manier daar waar de gevelnorm van 85 dB(C) wordt bereikt, een stuk kleiner (smaller) zijn. Vergeleken met in de stad zal dit de festivalorganisator nog steeds (een klein beetje) meer geluidruimte geven. Maar de echte grote open air dancefestivals komen waarschijnlijk ook met deze conditie niet echt goed uit. En de overlast voor de omgeving blijft nu weliswaar in een kleiner gebied, beter, maar de bassen laten zich nog steeds niet stoppen en gaan gewoon door naar het achterland.

Conclusie

Dus waar hebben we het hier over? Een gemeentebestuur dat aanneemt dat grootschalige open air dancefestivals een maatschappelijk belang zijn omdat er zoveel kaartjes worden verkocht. Een gemeentebestuur dat van een ruime kring van omwonenden vraagt om de niet te vermijden overlast van dergelijke festivals te accepteren om diezelfde reden. Maar minstens zo belangrijk, zo niet belangrijker, is het feit dat een gemeentebestuur tegelijkertijd ook een zorgplicht heeft voor een gezond woon- en leefklimaat van de bewoners.

Het lijkt niet meer dan redelijk dat de gemeente dat maatschappelijk belang van die festivals eindelijk eens gaat onderbouwen.

Want naast de geluidsoverlast is er ook nog de overlast van de grote stromen festivalbezoekers waar de huidige infrastructuur van dat buitengebied helemaal niet op is ingesteld en wat betreft het N1 terrein is daarnaast ook nog eens de veiligheid in de risico-hotspot Westpoort een aandachtspunt. En als we die drie grote knelpunten in aanmerking nemen, hoe verhoudt zich dat dan tegenover de wenselijkheid van grootschalige commerciële open air dancefestivals op N1? Kunnen we de boel alsjeblieft nog een beetje in verhouding zien?