Lid worden van GEEN N1

Samen staan we sterk. En de gemeenten die festivallawaai mogelijk maken, hebben met onze vereniging één - goed ingevoerde - gesprekspartner. Prettig voor bewoners en ook voor hun.

Ben je nog geen lid en wil je lid worden? Meld je dan aan met een e-mail aan info@geenn1.nl. Vergeet niet om je naam- en adresgegevens te vermelden* en 'contributie' met het betreffende jaar. Je kunt ook het inschrijfformulier gebruiken.

De contributie bedraagt €10 per jaar voor individuele leden en €20 voor verenigingen, stichtingen en bewonersinitiatieven. Het lidmaatschap is voor onbepaalde tijd en kan op ieder gewenst moment worden opgezegd. De contributie is bestemd voor de kosten van hosting (website), drukwerk (flyers), bankkosten, Nederlandse Stichting Geluidshinder (advies, ondersteuning) en griffiekosten (rechtbank). Deze kosten kunnen we niet dekken zonder aanvullende giften. Donaties zijn daarom zeer welkom. Ons bankrekeningnummer is NL52 RABO 0367 1145 34 tnv GEEN N1.

Begin 2020 is GEEN N1 als vereniging ingeschreven bij de KvK. Onze conceptstatuten staan op de agenda van onze aanstaande Algemene Ledenvergadering op 6 september. Zowel bewonersinitiatieven en verenigingen als bewoners zelf kunnen lid worden. Hoe beter we onze achterban zichtbaar kunnen maken aan de gemeenten waar wij mee te maken hebben, hoe duidelijker het voor hun wordt dat festivaloverlast in onze woonomgeving een serieus probleem is. Dus geef je op en sluit je bij ons aan!

Op dit moment hebben we individuele bewoners in Halfweg, Geuzenveld, Zaanstad als lid en tuinparkers die woonachtig zijn in Amsterdam. Verder zijn verenigingen in Amsterdam, Halfweg/Zwanenburg, Nauerna en Westzaan lid.

* Zie ook onze privacyverklaring