Aanbevelingen vergunningverlening festivals 2019

De volgende aanbevelingen zijn door ons samengesteld op basis van het huidige geluidbeleid van Amsterdam en het eindrapport van het N1-onderzoek:

Speciaal voor N1:

 1. Voorkom overschrijding spraakverstaanbaarheid binnen bij de woonwagens tijdens festivals;
 2. Sta ook om die reden geen meteocorrectie toe;
 3. Sta niet meer dan 3 festivaldagen toe;
 4. Vergun maximaal voor 10.000 - 15.000 bezoekers;
 5. Vereis podiumrichting NNO.

Speciaal voor de Polderheuvel:

 1. Sta geen dance evenementen toe (zie de uitgebreide toelichting)
 2. Vereis dat dance thematisch (100 dB(A) en 115 dB(C) FOH is dance) en qua tijdsduur (een zeer beperkt aantal uur verdeeld over het festival) werkelijk ondergeschikt is (zie de uitgebreide toelichting);
 3. Vereis dat ook de berekende geluidswaarden van de referentiemeetpunten de norm van 85 dB(C) niet overschrijden;
 4. Vereis podiumrichting noord.

Speciaal voor de Ruigoord:

 1. Vereis voor dancefestivals een eindtijd om 23:00 uur (ook in Ruigoord, conform beleid);
 2. Vereis podiumrichting oost.

Voor alle locaties:

 1. Sta in de vergunning geen berekende geluidswaarden boven de 85 dB(C)-norm toe;
 2. Vereis 3 vaste meetpunten met continumetingen op de dichtstbijzijnde woningen gelijkelijk verdeeld in alle windrichtingen rondom het festival;
 3. Vereis referentiemeetpunten bij afwezigheid van dichtbijgelegen woningen om onnodig veel geluidruimte te voorkomen;
 4. Vereis dat daarbij ook altijd op het meest geluidbelaste punt wordt gemeten (podiumrichting, meewind, werk zo nodig met een mobiel continumeetpunt om in meewindrichting te meten);
 5. Vereis dat organisatoren de continumetingen in dB(A) en dB(C) real time openbaar online presenteren;
 6. Vereis een solide en betrouwbare internetverbinding;
 7. Neem bovenstaande punten op in de vergunning;
 8. Verleen de vergunning bijtijds;
 9. Vergun volgens het beleid;
 10. Deel een boete uit bij geluidsoverschrijding;
 11. Zorg dat 14-020 goed is voorbereid op klachten uit de buurgemeente;
 12. Zorg dat handhaving beschikt over de vergunde geluidswaarden op de dichtstbijzijnde woningen en de referentiemeetpunten.

Download de PDF