Algemene Ledenvergadering 6 september 2021

Maandagavond 6 september om 19:30 uur vindt onze eerste ALV plaats bij Tuinpark De Groote Braak dat zich precies tussen N1 en de Polderheuvel in bevindt. Altijd feest dus.

Het bestuur nodigt de leden uit om deel te nemen. Bij voorkeur vooraf aanmelden via info@geenn1.nl

De belangrijkste agendapunten zijn:

 1. Terugblik op activiteiten 2020/2021;
 2. Bespreking en goedkeuring financieel verslag, décharge bestuur;
 3. Presentatie activiteitenplan met stemming;
 4. Vaststellen en stemmen over de statuten en eventueel vervolgtraject (notaris). De concept-statuten hebben we vorig jaar opgesteld en hier kan nu eindelijk door de leden over worden gestemd zodat we deze bij de Kamer van Koophandel kunnen deponeren.
 5. Naamswijziging vereniging:
  • De statutaire naam van de vereniging (met als belang het leefmilieu rondom Westpoort - dus expliciet geen verwijzing naar festivals)
  • De naam van de website geenN1.nl (hier gaat het over festivaloverlast).
  De naam GEEN N1 dekt de lading niet meer en veel van jullie hebben al namen ingestuurd na onze eerdere oproep. Dus heb je een leuke naam voor ons, dan is er nog tijd om deze in te sturen via info@geenn1.nl.
 6. Wat verder ter tafel komt. Mocht je zelf een of meerdere onderwerpen willen bespreken op de ALV, laat het dan weten via info@geenn1.nl.

Na de pauze geeft het bestuur de leden graag het woord. Doel is kennismaking met elkaar waarbij het bestuur vooral benieuwd is naar de ideëen van de leden.

Goede redenen dus om aanwezig zijn - uiteraard op een veilige 1,5 meter afstand. Tuinpark Groote Braak beschikt over een mooie ruime kantine met goede ventilatie. Bij mooi weer kunnen we buiten zitten. Er is een ruime parkeerplaats. Het adres is Daveren 25, 1046 AP Amsterdam.

Ondersteun jij ons werk, wil je als lid genoteerd staan en meestemmen op de ALV? Ga dan naar geenn1.nl/lidmaatschap en meld je aan met het inschrijfformulier of met een e-mail. Voeg dan naast je naam ook je adres toe.

Tot slot een oproep: het bestuur bestaat op dit moment uit 4 leden. Wij streven naar een bestuur met 7 leden. Dus heb je interesse om je in te zetten voor het voorkomen van festivaloverlast in onze woonomgeving, meld je dan vooral aan via info@geenn1.nl als je ons bestuur wilt versterken!

Tot ziens op onze ALV op maandagavond 6 september om 19:30 uur!