N1 festivalterrein

Amsterdam is vanaf 2016 bezig geweest met het aanleggen van een festivalterrein op de N1 kavel aan de rand van Westpoort, bestemd voor grootschalige techno- en dancefestivals. Dit nieuwe terrein ligt mogelijk dicht bij jouw woning met veel kans op geluidsoverlast. Amsterdam was oorspronkelijk van plan om hier 16 festivaldagen per jaar te houden. Dit zou betekenen dat de komende 10 jaar vier zomermaanden lang ieder weekend een (grootschalig) techno- of dancefestival op het nieuwe terrein plaats zal vinden. Misschien wel in jouw achtertuin.

Inmiddels is het onderzoek naar de geschiktheid van N1 als evenemententerrein afgerond. Het advies in het rapport geeft aan dat er max 12 festivaldagen gedurende 5 tot 6 festivals gehouden kunnen worden. Maar ook dat dit technisch gezien mogelijk is op N1, zonder rekening te houden met reeds aanwezig festivallawaai van andere dichtbijgelegen terreinen. En dat er meer onderzoek nodig is om het werkelijk haalbare aantal festivaldagen te bepalen dat in de omgeving gehouden kan worden. Met die kennis zou het aantal festivals dat mogelijk is op N1 wel eens veel lager kunnen uitvallen.

Het Amsterdamse college heeft op 6 februari 2019 gelukkig besloten dat N1 ongeschikt is als festivalterrein.

Plattegrond omgeving Halfweg en festivalterrein op N1 kavel

Open de kaart in groot formaat

Amsterdam wil de festivals de binnenstad uit

De N1 kavel ligt in de hoek van de Westrandweg en Dortmuiden, direct aan de rand van de gemeentegrens. Dus echt ver weg van de binnenstad. Tot zover een goed plan voor de bewoners in de binnenstad.

Dat er misschien ook mensen wonen direct (aan weerszijde) langs die gemeentegrens is even door Amsterdam over het hoofd gezien. En dat die mensen al genoeg dancefestivals om zich heen hebben dus ook.

Uiteindelijk heeft GEEN N1 zoveel kabaal gemaakt dat we als belanghebbenden uitgenodigd zijn om deel te nemen aan het onderzoek naar de geschiktheid van N1 als evenemententerrein.

Het nieuwe festivalterrein betekent nog meer geluidsoverlast en ziekmakende infrasone bassen voor de omwonenden.

Amsterdam trekt ook extra geluid aan

Het N1 terrein biedt ruimte voor grootschalige techno- en dancefestivals. Hiermee kan Amsterdam dus ook nieuwe festivals aantrekken. Oorspronkelijk ging Amsterdam uit van meer dan 50.000 bezoekers voor N1. Het is inmiddels duidelijk dat dit aantal niet haalbaar is. Als alles meezit zal max 20.000 bezoekers bij uitzondering mogelijk zijn. Het advies gaat uit van een veilige 10.000-15.000 man. Ter vergelijking: Awakenings had 40.000 bezoekers per dag in 2018.

Bewoners Halfweg en omgeving zijn de dupe

Amsterdam heeft ons gezegd dat het een eenvoudig rekensommetje is: het aantal bewoners in de omgeving van het nieuwe festivalterrein dat geluidsoverlast krijgt is kleiner is dan het aantal Amsterdammers dat nu overlast heeft. Maar er is geen Amsterdammer die zoveel zomerse weekenden een grootschalig festival voor de deur heeft! En dat is wel wat wij omwonenden krijgen als dit plan doorgaat.

Directe omwonenden in Halfweg Noord krijgen tijdens de festivalsĀ op het N1 terrein bij meewind de volle (geluids)laag. Woon je iets verder weg, bijvoorbeeld in Halfweg Zuid of Amsterdam Geuzenveld, dan kun je nog altijd overlast krijgen van de infrasone bassen.

De gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude geeft op de website aan dat de omgeving rekening moet houden met (ernstige) geluidsoverlast van het festivalterrein op de N1 kavel.